A tradución e a xustiza gratuíta

Desde hai varios meses, as asociacións de tradutores e intépretes do estado están a facer un traballo calado mais de fondo sobre a aplicación da directiva europea que di como deberán ser de agora en adiante os servizos de tradución e interpretación na xustiza.

Este traballo implica sobre todo tentar que os profesionais da tradución e interpretación reciban un pagamento digno, mais vai moito máis aló. Seguramente o problema é que os destinatarios destes servizos están entre as persoas máis desprotexidas e con menos defensores desta sociedade. O servizo de tradución e interpretación na xustiza está pensado para poder cumprir co dereito das persoas a coñecer os seus dereitos e imputacións na súa lingua dentro da UE.

As asociacións de tradutores reclaman que o pagamento dos profesionais sexa digno, pois nas condicións actuais é bastante difícil que o servizo poida cumprir co seu obxectivo. Por unha banda, a Xunta acaba de outorgar a concesión deste servizo a unha empresa que anda procurando intérpretes dun grande número de linguas, con formación de grao medio e sen experiencia profesional.

O que piden as asociacións profesionais (aquí pódese ler o comunicado emitido pola APTIJ e a Rede Vértice https://dl.dropboxusercontent.com/u/19558884/Comunicado%20APTIJ-V%C3%A9rtice_07.07.14.pdf) non é máis que a profesionalización deste servizo e a selección do persoal conforme a requisitos verificábeis, relacionados unicamente cos méritos profesionais e non cos intereses económicos de ningunha empresa.

Advertisement

Encontros e formación para tradutores no Porto no mes de maio

Para o fin de semana do 23 ao 25 de maio, varios colegas portugueses están a organizar un completo programa de actos, dous de formación e un encontro. O sábado 24 terá lugar o primeiro evento de ProZ.com no Porto, baixo o título “Ferramentas e Estratégias”. Os ponentes son persoas moi recoñecidas, polo que é unha moi interesante oportunidade para escoitalos en persoa. Intervirán Rui Sousa e Luisa Matos (Translation Projects Management), Valeria Aliperta (Expert personal branding and identity: inception of a logo and why it should be the right one for you), Marta Stelmaszak (The powerful freelancer: positioning your business at the expert level) e João Roque Dias (The Golden Triangle: Translator; Client, and Money). Xa se pode consultar o programa e facer a inscrición. Ademais, a organización creou unha páxina na que é posíbel atopar máis información sobre o evento.

Para o domingo 25, Paula Ribeiro e Maria da Graça Pereira organizan un workshop baixo o título MBA for Translators, do que tamén está aberta a inscrición.

Aproveitando a ocasión, organizan tamén un Powwow para o venres 23, que se concreta nunha cea no Mercado do Bom Sucesso.

Comunicado da Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación (AGPTI) sobre a licitación para os servizos de tradución e interpretación na xustiza

A Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación (AGPTI) emitiu un comunicado para valorar a publicación da licitación para servizos de tradución e interpretación nos xulgados de Galiza. Nesta convocatoria, a administración indica o prezo máximo que a empresa poderá pagar polo servizo de tradución e de interpretación. Ademais establece que a empresa terá que garantir o servizo nun máximo de 2 horas a solicitude do xuíz. O comunicado de AGPTI incide na preocupación sobre os dereitos dos cidadáns, pois esta convocatoria fai imposíbel que os servizos se presten nunhas mínimas condicións de calidade.

 

Comunicado da Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación con motivo da licitación para servizos de tradución e interpretación nos xulgados de Galicia

A Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación (AGPTI) desexa mostrar a súa preocupación ante as condicións para a adxudicación de servizos de tradución e interpretación nos xulgados de Galicia que se indican no procedemento «Servicio [sic] de interpretacion [sic] e tradución para a Administracion [sic] de Xustiza en Galicia mediante procedemento aberto e tramitación ordinaria e anticipada de gasto».

Por unha banda, non entendemos cal é a referencia utilizada pola Administración para propoñer unhas tarifas máximas que non chegan nin ao 15 % das do mercado real na nosa comunidade autónoma. Non podemos comprender como desde as propias Administracións públicas se fomenta tal precariedade laboral, incompatible co desempeño dun servizo de calidade nun cometido de tal responsabilidade como é o de intérprete xudicial.

A Unión Europea xa recolle na súa Directiva 2010/64/UE —a cal debía estar transposta ao ordenamento xurídico dos respectivos países antes do 27 de outubro do 2013, prazo que xa incumpre España— que todos os seus Estados membros están obrigados a ofrecerlles a todas aquelas persoas que vaian ser xulgadas servizos de interpretación na súa lingua materna para garantiren o seu dereito a un proceso xusto. Esta garantía inclúe a duns servizos de interpretación e tradución de calidade (artigo 5.1). Á vista das condicións do devandito procedemento da Xunta de Galicia, a AGPTI convida o goberno galego a reflexionar sobre estas preguntas:

— Que calidade poden ofrecer uns intérpretes que non chegarán a percibir nin o 10 % do que se lles retribúe noutros traballos similares?

— Que tipo de formación e experiencia que garanta ese nivel de calidade requirido ao abeiro da citada directiva poderán acreditar?

— Estarán realmente garantidos os dereitos dos procesados?

Certos aspectos da convocatoria, como a obrigatoriedade de responder á chamada dos xulgados nun prazo máximo de dúas horas, dan mostra da escasa importancia que se dá desde a Administración á profesionalidade e calidade do traballo final.

A realidade é que as queixas das xuízas e xuíces se multiplican por problemas relacionados coas interpretacións durante os procesos, segundo confirman as novas publicadas nos medios de comunicación durante os últimos anos e as declaracións de maxistrados como Pilar de Luna y Jiménez de Parga (Madrid); isto debería, cando menos, facer reflexionar a Administración pública sobre a necesidade de consultar con asociacións de profesionais do sector para estar ben informada desa mesma realidade, a dun traballo que esixe unha alta cualificación, tan alta que a mesma Administración decidiu hai xa máis de dúas décadas a creación da Licenciatura en Tradución e Interpretación, xunto con varios mestrados de especialización para que no noso país dispuxésemos de profesionais cualificados ao mesmo nivel que no resto dos países da Unión Europea.

Desde a Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación entendemos que sería positivo que o goberno escoitase os representantes do ámbito profesional antes de presentar unha convocatoria deste tipo, pois coñecen de primeira man os problemas do traballo práctico e contan con experiencia que pode ser de grande utilidade para elaboraren unha convocatoria que permita que o servizo se preste nas mellores condicións. Por iso lamentamos que neste caso non se fixese así.

Parécenos que este non é o camiño da converxencia cos demais países da Unión Europea. Nin tan sequera é un retroceso: é unha clara mostra de falta de respecto por un traballo moi especializado e complexo desenvolto por profesionais que investiron anos na súa formación, tanto universitaria como doutras índoles, para se converteren en tradutores e intérpretes cualificados.

O goberno galego debe ser consciente de que, coa súa actuación, se arrisca a destinar diñeiro público a entidades mercantís privadas que, coas condicións do actual procedemento, non necesariamente poderán nin quererán estar á altura das necesidades nin das partes nin dos intérpretes; arríscase, así mesmo, a dificultar innecesariamente a impartición de xustiza; e arríscase, finalmente, a que se volvan producir casos con consecuencias tan negativas como se levan visto nos pasados anos e que, lonxe de se eliminaren, parecen condenados a repetirse.

X Jornadas Científicas y Profesionales de Traducción Médica en Vigo

A Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines (Tremédica) e a Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación (AGPTI) organizan as X Jornadas Científicas y Profesionales de Traducción Médica, que terán lugar en Vigo os días 3, 4 e 5 de abril de 2014.

Xa é posíbel consultar os resumos e os ponentes das sesións plenarias na páxina das xornadas: http://www.tremedica.org/jornadas-conferencias/Vigo/index.html. Entre outras interesantes comunicacións, as xornadas contan co aperitivo da presentación do Libro Rojo de Fernando Navarro na Facultade de Filoloxía e Tradución da UVigo o xoves 3.

As Xornadas vanse celebrar a medias entre a FFT (os días 3 e 4) e a sede da Fundación Pedro Barrié de la Maza, na Rúa Policarpo Sanz, o día 5. Nesta páxina de Facebook é posíbel coñecer as actualizacións máis recentes da organización: https://www.facebook.com/pages/Jornadas-de-Trem%C3%A9dica-y-AGPTI-2014/1393448870900685?ref=notif&notif_t=fbpage_fan_invite

Some recent projects

-Interpreting of a Non Destructive Testing course by NDT International for LM Windpower at Ponferrada (Ultrasound I and II, Phased Array, 80 hours each), English>Portuguese, June-August 2013.

– Co-proofreading of the book “Dépor Vida” written in Galician and edited by Radiofusión, 2013

– Translation of a diving guide of Açores, for Geophyle España (Portuguese>Spanish, 30000 words, 2013)

– Different legal texts for Jurishelp (2013), English and Portuguese>Spanish